KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020
W dniu 12 grudnia udaliśmy się do Urzędu Miasta w Gdyni. Przywitał nas pan Jerzy Miotke, były wiceprezydent Gdyni i wieloletni radny miasta. Zapoznał on też dzieci z pracą radnych. Uczniowie zasiedli w ławach i wcielili się w rolę radnych, zgłaszali swoje propozycje inwestycji, które ich zdaniem należałoby zrealizować w naszym pięknym mieście.
Dzieci rozmawiały też z prezydentem Gdyni panem Wojciechem Szczurkiem. Uczniowie poznali też pracę Urzędu Stanu Cywilnego dzięki uprzejmości pani Inoceny Nycz, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Pani Kierownik opowiadała o uroczystościach zawierania małżeństw odbywających się w Sali.
Na koniec niesamowitej wycieczki po Urzędzie Miasta, dzieci spotkały się ze Strażnikami Miejskimi.