Katolickie Liceum OgólnokształcąceKSP - wiadomości (IV - VIII)KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020

We wtorek 15 października 2019 roku Wspólnota naszej szkoły obchodziła swoje święto – Dzień Patrona. O godzinie 10:00 wzięliśmy udział w uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. prałat dr Sławomir Decowski. Po jej zakończeniu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Katoliku 2 września br. Następnie Ks. dyrektor prof. Wojciech Cichosz dokonał uroczystego pasowania na uczniów dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej. W imieniu rodziców życzenia wszystkim pracownikom oraz uczniom złożył Radny Miasta Gdyni pan Ireneusz Trojanowicz.
Dodatkowo, z okazji pasowania na uczniów, w sali gimnastycznej i salach lekcyjnych świętowali uczniowie klas I wraz z rodzicami, wychowawcami i ks. dyrektorem.