Z życia szkoły 2019/2020

Uczniowie klasy 2 przystąpili do projektu: ,,Edukacja przez szachy. W tym roku szkolnym w siatce zajęć obowiązkowych znalazły się 2h poświęcone tej królewskiej grze. W czasie zajęć prowadzonycj przez p. Aleksandrę Sęk uczniowie poznają zasady gry, ćwiczą różne taktyki szachowe, rozwiązują zadania szachowe, a osoby zaawansowane doskonalą umiejętność gry. Uczniowie klasy 2 wzięli również udział w internetowym konkursie Szachmams, którego koordynatorem w szkole była p. Katarzyna Taraszkiewicz. Klasy 1 również uczestniczą w zajęciach szachowych prowadzonych w czasie świetlicy przez p. Mariusza Augustynowicza.
O tym, jak ważna jest umoejętność gry w szachy pisał już Benjamin Franklin w swojej publikacji z 1779 roku, pt. „Moralność gry szachowej”. Zaliczył do nich m.in. rozwój umiejętności obserwowania, rozwagi, przezorności, czy zapobiegliwości.
ZOBACZ ZDJĘCIA