Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościWspółpraca z uczelniamiZ życia szkoły 2019/2020

KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA WYDZIAŁ BIOLOGII UG – 23 września 2019 r.
 Zajęcia praktyczne w laboratorium – prowadząca dr Grażyna Jerzemowska
tk nerwowa- zbiorowka 1Treści programowe:

  • Tkanka nerwowa – budowa, różnorodność neuronów i komórek glejowych
  • Podstawowe wiadomości o różnorodnych metodach wizualizacji tkanektk nerwowa- mozg
  • Demonstracja oraz własnoręczne wykonanie preparatów mokrych tkanki nerwowej szczura
  • Zapoznanie się z atlasem mózgu szczura Paxinosa i Watsona (2007)tk nerwowa- atlas

Problem ze zbudowaniem ścisłego modelu uzależnienia bierze się m.in. z nie do końca poznaną budową oraz działaniem mózgu ludzkiego.
Uzależnienie – nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu) czy papierosów. W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, korzystania z gier hazardowych lub komputerowych czy też nadmiarowego korzystania z Internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę.
 W sukurs nauce przychodzi m.in. badanie modeli zwierzęcych oraz funkcji i budowy (w tym patologii) ich mózgów.tk nerwowa- zbiorowka 2
Czy wiesz, że ponad 15 % organizmów laboratoryjnych to szczury …?
Szczur (Rattus) – rodzaj ssaka z podrodziny myszy w rodzinie myszowatych, obejmujący kilkadziesiąt gatunków. Do najbardziej rozpowszechnionych należą, występujące również w Polsce, szczur śniady i szczur wędrowny, a także występujący w południowo-wschodniej Azji i na wyspach Pacyfiku szczur polinezyjski.
Szczury występują na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Z ludźmi dotarły także na wiele wysp i archipelagów położonych na oceanach.
Szczur laboratoryjny: W wielu kulturach białe zwierzęta, lub nawet sama biała barwa, cieszą się mistycznym szacunkiem, jako symbol szczęścia i czystości. Dlatego białe szczury (albinosy) często nie były zabijane, ale odławiane i oswajane. Początkowo białe szczury wykorzystywane były do celów ekspozycyjnych (pokazywano je jako ciekawostkę przyrodniczą), a później także do badań laboratoryjnych. Pierwsze lata XIX wieku to bardzo duży rozwój nauk przyrodniczych, toteż jako zwierzę doświadczalne (tak szczur jak i mysz) okazały się wręcz niezbędne. Właśnie te zwierzęta przyczyniły się do wielu bezcennych dla ludzkości odkryć. Szczury białe, nie pochodzą w prostej linii wyłącznie od albinotycznego szczura wędrownego. Są one efektem krzyżówek szczura śniadego i albinosów. Jednym z najstarszych szczepów szczurów laboratoryjnych jest Wistar.