Gala Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 na PG.

W dniu 21 marca br. Na Politechnice Gdańskiej odbyła Gala Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022, w trakcie której Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. Inż. Krzysztof Wilde oraz Józef Sarnowski, członek zarządu województwa pomorskiego, uhonorowali najlepsze licea i technika. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk. Na wydarzenie zostały zaproszone…

Czytaj więcej

Paulina zakwalifikowana na zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim

Z satysfakcją informujemy, że nasza uczennica, a zarazem zawodniczka etapu okręgowego olimpiady biologicznej w br. szkolnym, Paulina Gruszczyńska została zakwalifikowana do udziału w wznowionej stacjonarnej inicjatywie wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży województwa pomorskiego jakim jest projekt „koła olimpijskie” Projekty realizowany jest przez naukowców UG w ramach poddziałania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020…

Czytaj więcej

Rada Konsultacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

W miniony wtorek, tj . 26 października br. na zaproszenie Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik, reprezentując naszą społeczność, uczestniczył w obradach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wicedyrektor KLO mgr inż. Leszek Ciesielski. Jesteśmy wieloletnim członkiem tego gremium  w skład którego wchodzą ważne w opinii Wydziału Chemicznego PG instytucje z tzw.…

Czytaj więcej

Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur – Nowy Rok Akademicki 2021/2022

Kolejny raz, w NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022,  mieliśmy zaszczyt wysłuchać Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur. W ramach współpracy ze szkołą zaprosili nas: W dniu 27.09.2021 r. Prof. dr. hab. Wojciech Kamysz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego oraz Rada Wydziału na uroczystość Immatrykulacji studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Przemysł Farmaceutyczny…

Czytaj więcej

Mikroskopia Elektronowa na Uniwersytecie Gdańskim

Dzięki uprzejmości pani dr hab Magdaleny Narajczyk prof. UG grupa medyczna klasy 2MH mogła odwiedzić Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Podczas wizyty mogliśmy zobaczyć szkielet finwala, szkielety innych ssaków lądowych a także ryby z jeziora Malavi w wielkim  akwarium. Ponadto odwiedziliśmy niezwykle klimatyczne muzeum bursztynu, gdzie widzieliśmy piękne okazy inkluzji.…

Czytaj więcej

Układ nerwowy bezkręgowców

25 września 2019  na UG zorganizowano dla naszych licealistów warsztat specjalny pt. „Układ nerwowy bezkręgowców” Jednostka organizująca zajęcia to Wydział Biologii UG – KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I PARAZYTOLOGII. Prowadząca – dr Elżbieta Sontag Treści programowe: Ewolucja układu nerwowego u bezkręgowców Budowa i funkcje układu nerwowego bezkręgowców Szczegółowa budowa układu nerwowego wybranych bezkręgowców Zajęcia praktyczne: Samodzielne…

Czytaj więcej

Preparatyka tkanki nerwowej na UG

KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA WYDZIAŁ BIOLOGII UG – 23 września 2019 r.  Zajęcia praktyczne w laboratorium – prowadząca dr Grażyna Jerzemowska Treści programowe: Tkanka nerwowa – budowa, różnorodność neuronów i komórek glejowych Podstawowe wiadomości o różnorodnych metodach wizualizacji tkanek Demonstracja oraz własnoręczne wykonanie preparatów mokrych tkanki nerwowej szczura Zapoznanie się z atlasem mózgu szczura Paxinosa…

Czytaj więcej

"Onkologia molekularna" w PPNT

Dziś, tj. 18 czerwca w PPNT Gdynia, budynek II, Sala Morska odbyło się uroczyste rozpoczęcie VI edycji projektu IBP, podczas którego wygłoszony został wykład pt.: „Cele i wyzwania onkologii molekularnej” prowadzony przez dr Magdalenę Ratajską, a właściciele firm biotechnologicznych przedstawią profil swojej działalności oraz zadania badawcze postawione do realizacji przed zespołami IBP. Uczniowie Katolickiego Lo…

Czytaj więcej

LABORKI to jest to! Liceum mat-fiz na WE UMG.

Październik za nami! Nowy rok akademicki to dla nas możliwość podjęcia i kontynuowania współpracy zorientowanej na uatrakcyjnienie nauki i kontakt ze specjalistami. Zainteresowani uczniowie z klas 1 i 2 mat-fiz. raz maturzyści z informatyki naszego Liceum odbyli w dniu 30 października laboratoria na Wydziale Elektrycznym Morskiego Uniwersytetu w Gdyni. Zajęcia odbyły się w trzech pracowniach.…

Czytaj więcej

Konferencja Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Chemia z bliska" – I miejsce w konkursie

6 czerwca na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja „Chemia z bliska”, organizowana przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Formuła konferencji przewiduje uczestnictwo dwojga przedstawicieli szkoły (uczeń + nauczyciel).  Tematyka konferencji obejmowała chemię żywności. Po warsztatach laboratoryjnych oraz wysłuchaniu ciekawych wykładów odbył się mini-konkurs chemiczny dla uczniów. I miejsce zajęła Dominika Michalska, uczennica…

Czytaj więcej

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

30 maja 2018 r. uczniowie klasy II A uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UG. Tematem zajęć były reakcje związków chromu i manganu. Uczniowie wykonali i opisali szereg doświadczeń, w większości obejmujących wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadziły doktorantki Wydziału Chemii. Przed zajęciami odwiedziliśmy również nowy ogródek botaniczny, który znajduje się…

Czytaj więcej

Zajęcia warsztatowe w Rolls-Royce Marine Service Gdynia

24 maja grupa licealistów z kasy 2, wzięła udział w pierwszych zajęciach w ramach współpracy z firmą Rolls-Royce Marine Service zp. z. o. o. oraz Akademią Morską w Gdyni. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i zbudowanie działającej drukarki 3D. Kolejne spotkania przed nami, a zakończenie projektu planowane jest na październik 2018.

Czytaj więcej