W dniu 31.10.2018 r.  Przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.  Zgłosiło się 3  kandydatów z Gimnazjum : Dzięgiel Maciej,  Ksobiech Zuzanna oraz  Leżohupski Jakub.  Do głosowania przystąpiło 95 z 109  uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 87%, oddano 1 głos nieważny.  Największą liczbę głosów w Gimnazjum Katolickim zdobył Maciej Dzięgiel.   Gratulujemy zwycięzcy!