W dniu 31.10.2018 r. przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Zgłosiło się  5  kandydatów z  Liceum: Adamowicz Karol, Duszak Antoni, Kiełczewska Małgorzata, Krasodomska Anna oraz  Okrój Mikołaj.  Do głosowania przystąpiło 115 z 134  uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 86%, oddano 10 głosów nieważnych.  Największą liczbę głosów w  Katolickim Liceum Ogólnokształcącym zdobył Antoni Duszak.   Gratulujemy zwycięzcy!