25 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 5a wzięli udział w warsztatach z ratownikiem medycznym, przeprowadzonych przez pana Mariusza Wiktora. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a ich celem było oswojenie dzieci z ideą pomagania. Uczniowie ćwiczyli jak wzywać i udzielać pierwszej pomocy, przyglądali się uważnie jak pan Mariusz sprawdza oddech i na fantomie wykonuje resuscytację. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie wiedzą, jak wiele zależy od udzielania pierwszej pomocy i jakie działania należy podjąć do chwili przybycia karetki pogotowia. Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której mogą uratować czyjeś życie.
Dziękujemy Panu Mariuszowi Wiktorowi za niezwykle ciekawe zajęcia!
ZOBACZ ZDJĘCIA