W pierwszy piątek miesiąca 2 marca 2018 roku, uczniowie i pracownicy Szkoły uczestniczyli w parafialnej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo pasyjne Wielkiego Postu prowadził Ks. prof. Wojciech Cichosz, natomiast młodzież przygotowała komentarze do stacji oraz oprawę muzyczną.
Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i swoją Osobą objawia miłosierdzie Boga. W tej Drodze Krzyżowej prosiliśmy Boga o miłość do Zbawiciela, aby dołączyć do tych, którzy wytrwali przy Nim do końca i byli najbliżej.
ZOBACZ ZDJĘCIA