W środę 28 lutego uczestniczyliśmy w pierwszych w tym semestrze zajęciach ETA na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Warsztaty prowadził student koła naukowego Grupa .NET PG. Temat zajęć: „Tworzenie mapy w Unity i funkcjonalności z nią związanych”. Tematyka związana jest z tworzeniem gier komputerowych. Prelegent pokazał ogólne możliwości środowiska Unity – silnika gier – na przykładzie tworzenia terenu w grach. Student zaprosił też uczniów do udziału w spotkaniach koła i poszerzenia swoich umiejętności.