27 lutego 2018 r. uczniowie klasy II liceum wzięli udział w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i Gdański Uniwersytet Medyczny.  Podczas konferencji wysłuchaliśmy trzech popularnonaukowych wykładów z dziedziny medycyny.
Wykład uczniowski przygotowała K. Mańkowska z II LO w Sopocie, dotyczył on wszechstronnego działania mikrobioty jelitowej na organizm człowieka.
Natomiast wykłady z ramienia GUM-edu poprowadzili dr Wojciech Grabe, specjalista chirurgii stomatologicznej i wieloletni Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej i kierownik Pracowni Teleterapii Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed.
Pan dr W.Grabe mówił o szeroko rozumianej profilaktyce wad zgryzu, chorób zębów i przyzębia oraz nowoczesnych metodach leczenia stosowanych współcześnie w stomatologii. Natomiast tematem wykładu Pana dra R. Dziedziuszko był „Rak, jako wyzwanie dla medycyny XXI wieku”.  Podczas wstępu Pan dr R. Dziedziuszko przypomniał, czym jest nowotwór, jakie są jego rodzaje oraz omówił przyczyny jego powstawania. W dalszej części wykładu mieliśmy okazję zapoznać się z nowoczesnymi strategiami leczenia nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii.
Immunoterapia raka jest obecnie bardzo szybko rozwijającą się dziedziną medycyny. Wykorzystuje ona naturalnie występujące w organizmie człowieka mechanizmy obronne do walki z rakiem. Jest jedyną metodą stosowaną w onkologii, która nawet na etapie zaawansowanego lub uogólnionego procesu nowotworowego może potencjalnie doprowadzić do całkowitego wyleczenia chorego. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) w lutym 2016 r. uznało immunoterapię za największe osiągnięcie w onkologii minionego roku.