XVI Wojewódzki Konkurs Antyczny

Mitologia grecka wg Jana Parandowskiego.


 


W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum oraz uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej.
Nauczycieli prosimy o wytypowanie do Konkursu jednej drużyny (dwuosobowej)
i zgłoszenie jej do 2 marca 2018 r. na adres: ewaprokop1@o2.pl
UWAGA! W drużynie mogą znaleźć się jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone w ubiegłorocznym Konkursie.
Eliminacje oraz Finał Konkursu odbędą się 17 marca 2018 r. o godz. 10.00

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu:
dr Beata Chlewicka, mgr Ewa Prokop, mgr Rafał Narajczyk /Zespół Szkół Katolickich/