„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł:
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci,
którzy czyhali na życie Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda,
bał się tam iść” (Mt 2, 19-22).

Jak w historii Izraela Bóg nieustannie szukał i prowadził człowieka ku wolności,
tak dzisiaj Nowonarodzony przychodzi do nas z darem wolności,
która staje się jednocześnie zaszczytnym zobowiązaniem.

W imieniu WSPÓLNOTY
Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
pragnę duchowo przełamać się opłatkiem
chrześcijańskiej wolności, pokoju i nadziei,
a na święta Bożego Narodzenia i nowy 2018 rok,
złożyć z serca płynące życzenia wszelkich łask Słowa Wcielonego
i przyjęcia z odwagą, na wzór św. Józefa, DARU wolności
oraz właściwego harmonizowania go jako ZADANIA na każdy dzień.

Niech Słowo stanie się Ciałem i zamieszka między nami,
niech przyjdzie do swojej własności,
a ta niech Je przyjmie i będzie napełniona Duchem Świętym.

O to prosi w modlitwie wspólnota gdyńskiego KATOLIKA.

Kanclerz
Zespołu Szkół Katolickich
im. Jana Pawła II w Gdyni

ks. prof. Wojciech Cichosz

Zobacz życzenia

boze_narodzenie_2017

Życzenia świąteczne od naszych NAJMŁODSZYCH – klasy IV