Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy!
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wypełniony Bożą obecnością.
Życzymy, abyście w Dziecięciu położonym w żłobie dostrzegli „dobroć i miłość Boga do ludzi”. Abyście nie tylko ją zauważyli, ale potrafili tą miłością obdarzać innych. Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pojednanie i przebaczenie. Oby ten czas, który jest nam dany wypełniony był spotkaniem z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem i napełnił wszystkich ufnością i wytrwałością w czynieniu dobra.
Niech radość i pokój betlejemskiej nocy przenika serca wszystkich, a błogosławieństwo Bożej Dzieciny wyda owoce jedności i wzajemnej miłości.

Marysia Pańczyk
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego