Dnia 01 grudnia 2017 r. dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni mgr inż. Leszek Ciesielski wziął udział w spotkaniu Rady Konsultacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego jest członkiem.
Rada Konsultacyjna MWB jest ciałem doradczym wspierającym planowanie rozwoju Wydziału, w szczególności w zakresie programów kształcenia i wizji kierunków współpracy, w tym edukacyjnej. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą firmy i instytucje działające w szeroko rozumianej branży biotechnologicznej oraz wybrani reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych.
Celem współpracy z członkami Rady jest stałe podwyższanie jakości kształcenia studentów biotechnologii i zapewnienie im lepszej pozycji na rynku pracy po ukończeniu studiów, a także poszukiwania efektywnych form współpracy ze szkołami w celu wspierania edukacji i włączenia się w nurt doradztwa zawodowego dla przyszłych potencjalnych studentów (preorientacja).