Podpisaliśmy kolejną umowę o współpracy z uczelniami wyższymi!  Współpracujemy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym!
W dniu 02 października 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Umowę podpisał Kanclerz ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała .
Obie strony deklarują potrzebę podjęcia współpracy dotyczącej między innymi następujących obszarów:
• Prowadzenie wykładów tematycznych dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
• Podejmowanie we współpracy przedsięwzięć o charakterze projektów edukacyjnych.
• Organizowanie i realizowanie zajęć laboratoryjnych oraz wycieczek dydaktycznych w laboratoriach uczelni.
• Wspieranie uczniów w planowaniu i realizacji prac badawczych na Olimpiadę Biologiczną i inne olimpiady i konkursy przedmiotowe.
Strony liczą na owocną współpracę!