6 czerwca uczniowie klasy I liceum uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas zajęć zatytułowanych „Bliskie spotkania z cząsteczką życia”,  uczniowie mieli okazję ugruntować swoją  wiedzę na temat budowy i funkcji kwasu deoksyrybonukleinowego, a także samodzielnie wyizolować DNA różnych roślin.