W czwartek 20.04.2017 r. 12 osób z klasy II AB wzięło udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się w Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Było to pierwsze z dwóch przewidywanych spotkań. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie dowiedzieli się m. in. jaki jest ich profil zainteresowań, dotyczący wyboru zawodu, a także zyskali wiedzę o typie swojego temperamentu – co również okazało się być niezwykle przydatne w poszukiwaniu swojego „zawodu idealnego”. Uczestnicy mieli także szansę zastanowić się nad wartościami i priorytetami, którymi chcieliby kierować się w swojej przyszłej pracy.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich edukacyjnych ćwiczeniach. Harmonogram warsztatu był dostosowany do możliwości psychofizycznych uczestników i składał się z kilku bloków programowych.
Do najciekawszych zagadnień poruszanych na spotkaniu zaliczyć należy:
• Analizę czynników wpływających na dokonywanie wyborów edukacyjno-zawodowych.
• Diagnozę typu temperamentu.
• Analizę wartości zawodowych.
• Ćwiczenia pomagające rozpoznawać swoje umiejętności i kompetencje.
Warsztat prowadziła pani psycholog Anna Dąbrowska. Dużą niespodzianką był poczęstunek dla młodzieży, który został bardzo pozytywnie i entuzjastycznie przyjęty. Wcześniejsze edycje nie przewidywały tego typu atrakcji.
Bardzo serdecznie dziękujemy!!!
ZOBACZ ZDJĘCIA