Z przyjemnością informuję, że podczas gali finałowej prestiżowego konkursu wiedzy „Matematyka, fizyka i informatyka w technice”, organizowanego przez Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni, tytuły laureata oraz upominki odebrało dwoje naszych uczniów klasy III liceum – Janek Horodecki oraz Bartłomiej Truszkowski. Laureaci odebrali wyróżnienia z rąk Dziekana Wydziału Elektrycznego pana prof. dra hab. inż. Krzysztofa Góreckiego oraz Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Organizacji Studiów i Promocji pana dra hab. inż. Piotra Mysiaka.
Dziękuję pani dr Marcie Błaszkiewicz za przygotowanie i opiekę nad uczestnikami konkursu.
Serdecznie gratuluję wyników i zachęcam naszych uczniów do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.