10 Październik 2018
10 października 2018

Październik to tradycyjnie miesiąc Uroczystych Inauguracji Nowego Roku Akademickiego.

W br. w uznaniu zaangażowania i efektów realizowanej współpracy zostaliśmy zaszczyceni zaproszeniami na uroczystości Inauguracyjne przez:

Dziekana i Radę Wydziału Chemicznego Politechniki GdańskiejWCh PG

Dziekana i Radę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoMWB UG-GUM

 

Dziekana i Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

WB UG

Dziekana i Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

WETI PGDziekana i Radę Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

WE UMG

Spotkania z naukowcami ze współpracujących Wydziałów w dniu ich święta to nie tylko zaszczyt bycia z partnerami w ich ważnym wydarzeniu,  kurtuazja, ale nade wszystko okazja wzajemnego rozpoznawania możliwości i potrzeb, omawiania i podejmowania konkretnych działań w ramach współpracy, tak w uznanych już i tradycyjnych obszarach, jak i poszerzania jej o nowe możliwości.

Warto tu zauważyć, iż ważniejszymi i spektakularnymi WYDARZENIAMI w br. akademickiemu jest przekształcenie dotychczasowej Akademii Morskiej w Uniwersytet Morski w Gdyni oraz zrealizowanie inwestycji rozbudowy Wydziału Chemicznego na Politechnice Gdańskiej (budynek Chemia C), na otwarcie którego zaproszeniem zaszczycili nas JM Rektor oraz  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Gratulujemy !!!