Dnia 11 października 2018 r. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego, w którym wzięły udział klasy liceum oraz gimnazjum.  Celem spotkania było  przedstawienie  najważniejszych celów i zadań SU. Pan dyrektor Liceum Leszek Ciesielski przedstawił najważniejsze założenia współpracy z SU.  Dokonano prezentacji przyszłych działań Samorządu Uczniowskiego i  zapoznano uczniów z kalendarium na rok szkolny 2018-19.