Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie "Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy"

10 Październik 2018
10 października 2018

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

zaprasza uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

do udziału w Wojewódzkim Konkursie

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II i WIELKIE TEMATY

EDYCJA 2018

“Promieniowanie Ojcostwa”

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie www.katolik.info.pl