Konkursy, olimpiady i turniejeLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019


2018_2019_olimpiada_biol_klo_01

W sobotę 6 października br. w naszej szkole odbył się etap szkolny
48 Olimpiady Biologicznej.
Do zawodów przystąpiły 3 uczennice z klasy II AB, aktywne uczestniczki prowadzonego przez dyrektora Liceum Koła Pasjonatów Biologii, tj.
Magdalena Chylewska, Marta Przybyłowska i Weronika Voss.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 45 pytań z tym, że 6 to pytania otwarte, a pozostałe 39 zamknięte. Pytania były złożone i często wielokrotnego wyboru – to dodatkowe utrudnienie, ponieważ udzielenie choć jednej błędnej odpowiedzi w zestawie dyskwalifikuje całe pytanie. Zawodniczki w skupieniu przez 90 minut rozwiązywały test.
2018_2019_olimpiada_biol_klo_02Gratulujemy odwagi włączenia się w intelektualne zmagania w tak trudnej Olimpiadzie, aspirują tu do sukcesu najlepsi uczniowie z całej Polski – adepci studiów medycznych i biotechnologii !!!
 
 
Teraz czekamy na informację zwrotną z Komitetu Centralnego o decyzji dotyczącej kwalifikacji, bądź nie, do etapu okręgowego. Ewentualne zakwalifikowanie będzie wymagało napisania przez zawodniczki pracy badawczej na wcześniej zgłoszony i zaakceptowany przez Centralną temat, i tak:
2018_2019_olimpiada_biol_klo_04Magdalena Chylewska – „Wpływ pH na rozwój fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) w hodowli hydroponicznej”.
2018_2019_olimpiada_biol_klo_05Marta Przybyłowska – „Wpływ światła o różnej długości fal na rozwój pieprzycy siewnej (Lepidium sativum)”.
2018_2019_olimpiada_biol_klo_06Weronika Voss – „Wpływ chlorku sodu na rozwój tamaryszka drobnokwiatowego (Tamarix parviflora) i Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris L.).