23 Luty 2018

Katarzyna Straszkiewicz

Kategoria: Informatyka
23 lutego 2018

Podstawowe informacje

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym.

Egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części:

a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera,

b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera.

W przygotowaniu do egzaminu maturalnego z informatyki można wykorzystać dotychczasowe arkusze maturalne, które znajdują się na stronie internetowej CKE  Arkusze

Pomocny jest również informator przygotowany przez CKE Informator

Próbny egzamin maturalny z informatyki odbył się w styczniu. Arkusze przygotował zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Arkusz 1

pdf

Arkusz 2

pdf