Sukces Dominika Kwiatkowskiego

Miło mi poinformować, że Dominik Kwiatkowski z klasy III Liceum zajął II miejsce
w Igrzyskach Akademii ETI,

tym samym zapewnił sobie stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie,

jeśli zdecyduje się studiować na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.

Gratulujemy!!!

 

Igrzyska Akademii ETI

Strona Igrzysk
Igrzyska Akademii ETI odbędą się 17 II 2018 (sobota).
Uwaga: Rejestrować się można do 14 II 2018 włącznie.
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek i zostaną przyjęci) stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wysokości:

  1. miejsce – 600 PLN miesięcznie,
  2. miejsce – 400 PLN miesięcznie,
  3. miejsce – 300 PLN miesięcznie.

 

XXV Olimpiada Informatyczna

Strona Olimpiady Informatycznej

Terminy Olimpiady:

16.10.2017 – 13.11.2017  Zawody I stopnia
13.02.2018 – 15.02.2018 Zawody II stopnia
09.04.2018 – 14.04.2018  Zawody III stopnia
Wysyłanie zadań poprzez SIO2.
W przygotowaniach mogą pomóc portale treningowe: