POLECANE MATERIAŁY WIDEO

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące) jest placówką publiczną, rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia. To jedna z najlepszych szkół katolickich w Polsce. W środowisku lokalnym gdyński KATOLIK uchodzi za szkołę elitarną i bezpieczną, wychowującą w duchu wartości chrześcijańskich. Obecnie kształci się w nim ponad 500 uczniów.

Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą gwarantującą wysoki poziom nauczania. Budynek KATOLIKA wyposażony jest w klimatyzowane sale lekcyjne, bardzo dobrze wyposażone gabinety i laboratoria przedmiotowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię oraz windę.

W gdyńskim KATOLIKU kształci się ponad 500 uzdolnionych i pracowitych uczniów. Świadectwa ukończenia szkoły do dnia 31 sierpnia 2018 roku otrzymało 2578 uczniów (Gimnazjum - 1724, Liceum - 854), w tym wszyscy absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, po zdaniu egzaminu maturalnego, odebrali świadectwa dojrzałości.


Konkursy wojewódzkie: informacje
Dla szkół

Konkursy wojewódzkie: informacje

Szczegóły

DANE KONTAKTOWE

  • numer telefonu:
  • + 48 58 665 42 80
    793 048 329

  • adres:
  • Plac św. Andrzeja 2
    81-168 Gdynia Obłuże


Polecane strony

WWW