Egzamin maturalny - materiały

pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 –
AKTUALIZACJA nr 1 – z dnia 29.12.2020 rokupdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
AKTUALIZACJA nr 1 – z dnia 22.12.2020 rokupdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

pdf

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021pdf

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Egzamin ustny z języka polskiego

pdf

Egzamin ustny z języka obcego

pdf

Decyzja dyrektora w sprawie przyborów na egzaminie maturalnym w 2021 r.pdf

Decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (dot. egzaminu z informatyki w 2021 r.)