Jeden z większych dylematów uczniów liceów ogólnokształcących wiąże się ze znalezieniem odpowiedzi na pytania: jaki wybrać kierunek studiów? gdzie pójść do pracy i w jakim zawodzie? Trudno znaleźć na nie jednoznacznie dobre, a tym bardziej łatwe odpowiedzi. Staramy się, aby nasi uczniowie dokonywali jak najlepszych wyborów, dlatego chętnie przystaliśmy na złożoną przez Fundację Inspirujące Przykłady propozycję wzięcia udziału w pilotaż projektu, który ma ułatwić podejmowanie takich decyzji. Uczestnikami projektu były również klasy z LO nr 1 w Gdańsku, LO nr 2 w Sopocie oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach. Odwiedziliśmy kilka firm (m.in. Trefl,  terminal kontenerowy BCT oraz gdański Inkubator Starter i Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku). W organizacji tego typu zajęć dąży się do uzmysłowienia młodzieży, że wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by znaleźć interesujące studia, zawód lub miejsce pracy. Wystarczy przełamać barierę lęku, zniechęcenia i podjąć wyzwanie.  Klasa I B uczestniczy w tworzeniu programu, wiedząc, że  działa w  interesie zarówno swoim, jak i swoich kolegów.
Dzisiejsza wizyta twórcy projektu – pana Leszka Szmidke – stworzyła okazję przedyskutowania, jakimi treściami zapełnić projekt, by jeszcze lepiej spełniał oczekiwania uczniów. Pomysłodawca zapewniał, że wizyty będą kontynuowane, a pilotaż jest ważnym elementem większej całości, gdyż jeszcze jest wiele do zrobienia, nim uczniowie pomorskich szkół (w tym oczywiście uczniowie ZSK w Gdyni) będą mogli korzystać z oferowanej im w ten sposób  pomocy. Imponująca jest liczba firm, które już zadeklarowały chęć otwarcia swoich drzwi przed młodzieżą szkolną  (jest ich dotychczas ponad 40, a lista będzie się poszerzać), przybywa również  liczba szkół zainteresowanych współpracą.
Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie. Współbrzmi  on z promowaną w naszej szkole postawą otwarcia na świat, przy równoczesnym mocnym zakorzenieniu w wartościach.