W piątek 16 września 2016 r. zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. O funkcję Przewodniczącego SU Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II ubiegało się siedmioro uczniów: Julia Bieszk (kl. II d), Luiza Fernandez-Cruz (kl. III a), Anna Krasodomska (kl. II e), Paulina Strzyżewska (kl. III b), Magdalena Zarzycka (kl. II c), Konrad Paliński (kl. II c), Jan Platta (kl. III d). O funkcję Przewodniczącego SU Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ubiegało się czworo uczniów: Alicja Hundsdorff (kl. I A), Marta Płoska (kl. I A), Edward Selonke (kl. II A), Jan Sławiński (kl. III ABC).
Po podliczeniu głosów Przewodniczącą Gimnazjum Katolickiego została Paulina Strzyżewska, zastępcą – Jan Platta, sekretarzem – Anna Krasodomska. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
W liceum dwoje kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów. Dodatkowe wybory odbędą się w środę 21 września. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.