Rosnące w ostatnich miesiącach w Europie Zachodniej zagrożenie terrorystyczne oraz niebezpieczne incydenty w Polsce skłaniają do zadania sobie pytania: Czy potrafilibyśmy się zachować w sytuacji zagrożenia? Dlatego 20 czerwca w Katoliku odbyło się szkolenie antyterrorystyczne. Przeprowadzili je policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. W czasie spotkania zwrócili uwagę jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas, chociażby w dużych skupiskach ludzkich, i jak należy się zachować, aby ustrzec się niebezpieczeństw lub przynajmniej zminimalizować ich skutki. Dla wszystkich była to bardzo cenna lekcja, zwłaszcza w perspektywie wakacyjnych wyjazdów zagranicznych czy wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla męskiej części szkoły, była możliwość zapoznania się ze sprzętem policyjnym a zwłaszcza z różnymi rodzajami broni.
ZOBACZ ZDJĘCIA