W związku z dużą liczbą wycieczek organizowanych w bieżącym tygodniu, zmieniony został termin spotkań z rodzicami. Zebrania odbędą się 24 maja 2016 roku. O godzinie 17:00 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie z kierownikiem zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gdyńskiego MOPS panią Hanną Żółkoś-Margońską. Następnie odbędą się zebrania z udziałem wychowawców.