Dnia 18 kwietnia 2016 roku, uczniowie klas trzecich Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni rozpoczęli sesję egzaminacyjną. Umocnieniem duchowym była wspólna Eucharystia sprawowana w ich intencji przez Księdza profesora Wojciecha Cichosza. Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw otrzymali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po przerwie, o godz. 11 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: egzamin z języka polskiego.
Cała Wspólnota Zespołu Szkół Katolickich wspiera zdających i życzy im sukcesu.
ZOBACZ ZDJĘCIA