W najbliższy wtorek 6 października 2015 roku w godzinach 16:00 – 17:00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Nauczyciele będą dyżurować w pokoju nauczycielskim oraz sali G1. Zapraszamy na spotkanie, w czasie którego będzie można indywidualnie porozmawiać z wychowawcą oraz nauczycielami.
Najbliższe zebrania z wszystkimi rodzicami odbędą się 27 października 2015 roku.