KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

14 lutego uczestniczyliśmy we mszy świętej Środy Popielcowej, która rozpoczyna w Kościele powszechnym Wielki Post. W czasie Eucharystii, której przewodniczył ksiądz Adam Dzionk, usłyszeliśmy słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ksiądz Adam przypomniał nam, że  cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy oraz udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Obrzęd posypania głowy popiołem symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

Przyjmując na głowę popiół, powiedzmy Jezusowi Chrystusowi, że jesteśmy gotowi podjąć trud 40 dni i podczas niego praktykować post, modlitwę i jałmużnę.