Liceum - wiadomości

Z wielką radością informuję, iż nasi zawodnicy 53 Olimpiady Biologicznej 2023/2024, tj. Paulina Gruszczyńska oraz Patryk Orłowski zgodnie z dziś opublikowaną decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej zakwalifikowali się do etapu okręgowego !!!

Dalszym warunkiem udziału jest napisanie pracy badawczej zgłoszonej i zaakceptowanej w komitecie Głównym Olimpiady biologicznej na UW. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji badań i ich opracowaniu wg znormalizowanego standardu dla prac badawczych.

  1. Paulina Gruszczyńska kl.4 – 40 pkt z testu , tj. 89 %. Temat pracy badawczej „Charakterystyka występowania róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) na wybranych obszarach rezerwatów przyrody „Beka” i „Mechelińskie Łąki”.
  2. Patryk Orłowski kl. 2 – 27 pkt z testu , tj. 60 %. Temat pracy badawczej „Wpływ odczynu pH podłoża na rozwój pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach)”.

Na podstawie analizy rozkładu punktów w populacji dla ponad 2 tysięcy uczestników z całej Polski, należy zauważyć że wynik Pauliny (40 pkt)  kwalifikuje ją w kategorii zbliżonej najwyższej wśród konkurentów!