KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

Dnia 10 listopada 2023 roku, w kościele św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta msza święta w intencji zmarłych pracowników i uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli w niej uczniowie, pracownicy oraz rodziny zmarłych. Na początku mszy świętej Ksiądz Profesor powitał wszystkich zebranych oraz wspomniał o zasługach bliskich nam osób, które odeszły do wieczności. Zwrócił uwagę na to, że dzięki Chrystusowi zostaliśmy odkupieni, ale zbawienie jest dziełem naszego życia, a każdy z nas kierując się rozumem dąży z pomocą Jego łaski do wieczności. Odpowiedź chrześcijańska dla współczesnego człowieka, jak również człowieka wszystkich czasów, opiera się na Chrystusie zmartwychwstałym i jest zawarta w nadziei przyszłego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy należą do Chrystusa.

Wspólnota Szkoły modliła się o łaskę oglądania Oblicza Pańskiego w wiecznej chwale dla zmarłych pracowników, Świętej Pamięci: ks. Piotra Mazura, ks. Piotra Lewańczyka,  Mieczysława Wierzbickiego, Zdzisława Szudrowicza, Stefana Iżyłowskiego, Bożeny Zdebskiej, Genowefy Szewczyk, Eugeniusza Żyto, Wandy Larczyńskiej-Renc, Marii Danuty Szymańskiej oraz uczniów Tomasza Chrzanowskiego i Joanny Maciejewskiej.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” ks. Jan Twardowski