AktualnościBiologiaLiceum - wiadomościZ życia szkoły

W czwartek, 09.11.2023 r., uczniowie klasy 2pmh wysłuchali wykładu dr. Wojciecha Glaca – badacza Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyka i popularyzatora wiedzy na temat mózgu oraz pomysłodawcy i organizatora Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim (Pracownia Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Wykład (on-line) pt. „Od stresu do depresji – neurobiologia zaburzeń afektywnych” był prowadzony w ramach cyklu wykładów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Stresu 2023 (International Stress Awareness Week 2023, November 2 – November 6). Spotkanie poświęcone było omówieniu, w jaki sposób zmiany w mózgu, wywołane stresem, mogą prowadzić do zaburzeń afektywnych takich jak depresja, jak również zespołu stresu pourazowego czy zaburzeń lękowych. Uczniowie mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat stresu, jego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz znaczenia zarządzania stresem w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wykład był również źródłem wiedzy dotyczącej aktualnych i pomocnych strategii prawidłowego radzenia sobie ze stresem. Całość dostępna jest na kanale Centrum Popularyzacji Nauki UG: https://www.youtube.com/watch?v=Zy8Z1_8qgCA