AktualnościKonkursy, olimpiady i turniejeKSP - wiadomości

Święty Jan Paweł II przypominał, że „życie człowieka nie kończy się nigdy, ponieważ Chrystus przeprowadza nas do życia wiecznego”. Papież życia. Myśliciel, poeta, filozof i teolog, turysta-wędrowiec po szlakach wodnych i górskich, przyjaciel ludzi – w każdym swoim uśmiechu i w każdej zadumie nad godnością człowieka. Głosiciel cywilizacji życia tak odważny, że sprawić to może tylko ten wiatr, o którym mówił: „…tutaj wiatr od Bałtyku, od tego morza, które nazywamy naszym, od naszego morza. Ten wiatr jest też ewangelicznym znakiem Ducha Świętego”.

Dnia 16 października 2023 roku, w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, odbył się Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Cywilizacja Życia”. Adresatami Konkursu byli uczniowie klas  I – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Uczestnicy brali udział w trzech kategoriach: Recytacja, Literatura, Plastyka. Celem tego Konkursu było umożliwienie wyrażenia dzieciom i młodzieży wiedzy, przeżyć, spostrzeżeń i refleksji dotyczących życia i działalności Świętego Jana Pawła II.

Ksiądz profesor Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, powitał 80 uczniów przybyłych z 25 szkół województwa pomorskiego, a także nauczycieli i katechetów oraz rodziców uczniów Szkół Podstawowych.

Młodzież Liceum przygotowała program poetycki pt. „Jan Paweł II. Cywilizacja Życia”. Oprawę muzyczną wykonali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich, pod przewodnictwem pani Marty Jezierskiej – Gębskiej.

Organizator Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”, wyraża podziękowanie Państwu, za przygotowanie uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Konkursu. Zapraszamy na kolejną edycję Konkursu w 2024 roku. Było nam bardzo miło Państwa gościć.

Do zobaczenia za rok!!!

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”: https://katolik.info.pl/wojewodzkie-konkursy-kuratoryjne/konkurs-swiety-jan-pawel-ii-i-wielkie-tematy/