KSP - wiadomości (IV - VIII)

Z przyjemnością informujemy o bardzo wysokich wynikach uzyskanych przez uczniów Katolika podczas egzaminu ósmoklasisty w maju 2023 roku. Średnie rezultaty naszych absolwentów znacząco przewyższają wyniki osiągnięte w kraju:
język polski: 77% (kraj 66%)
matematyka: 85% (kraj 53%)
język angielski: 89% (kraj 66%)

Dzisiaj odbyło się przekazanie zaświadczeń uczniom oraz ich rodzicom. Najlepsi odebrali dokumenty i gratulacje od dyrektora szkoły p. Dariusza Krucy. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i powodzenia podczas rekrutacji do szkół średnich!