AktualnościLiceum - wiadomościZ życia szkołyZ życia szkoły 2022/2023

Nasi olimpijczycy, Paulina Gruszczyńska i Patryk Orłowski, w ramach przygotowań do zmagań konkursowych  zakończyli właśnie kolejne indywidualne praktyki badawcze na Uczelni, tym razem na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Mikrobiologii pod kierunkiem Prof. dra hab. M. Sęktasa.

Przedmiotem ich badań było m.in.:

Określanie metodami laboratoryjnymi zdolności do restrykcji fagowego DNA u bakterii Escherichia coli metoda testu łysinkowego.

Hodowla bakterii i transformacja bakterii plazmidowym DNA pETcoco. Izolacja plazmidów metodą lizy alkalicznej.

Komórki kompetentne E.coli ER1992.

Amplifikacja genów systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Pro II metodą PCR.

Analiza restrykcyjna DNA – trawienie endonukleazami Bam MI i Mind III.

Ocena specyficzności reakcji PCR i ilości plazmidów przez elektroforezę (rozdział na żelu agarowym).