AktualnościKSP wczesnoszkolne 2022/2023Z życia szkoły 2022/2023
Do zawodów zostali zakwalifikowani wszyscy uczniowie od klasy pierwszej do ósmej, którzy potrafią pływać grzbietem i kraulem.
W klasach młodszych – I, II, III  – na dystansie 16 m stylem grzbietowym i 16 m stylem dowolnym.
Każdy uczeń, który posiada umiejętności pływania wszystkimi stylami może również wystartować na dystansie 100 m stylem zmiennym w kategorii OPEN (czyli bez względu na wiek zawodnika).
Zawodnik za każdą ukończoną konkurencję otrzymuje 1 punkt, a za zdobyte miejsce od pierwszego do dziesiątego, odpowiednio: 10 pkt za miejsce I, 9 pkt za miejsce II itd.

Klasy 1-3 KSP rywalizują w klasyfikacji indywidualnej, oddzielnie dziewczęta
i chłopcy o tytuł Mistrza Katolika w Pływaniu.