KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni był gospodarzem bardzo ważnej uroczystości – certyfikacji szkół oraz instytucji w ramach PILGRIM, która odbyła się 3 czerwca.
PILGRIM to międzynarodowa sieć pedagogiczna, dedykująca swoją działalność zrównoważonemu rozwojowi oraz duchowości. W ramach PILGRIM szkoły i instytucje angażują się w różne projekty wpisując się w główną ideę sieci: „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość”. Uroczystość nadania certyfikatów odbyła się w obecności założyciela PILGRIM, dra Johanna Hischa, dra Piotra Kubiaka oraz Stefana Sampta z Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems. W certyfikacji uczestniczyła także pani Lidia Wojsznis, dyrektor ZSS nr 103 w Poznaniu – pierwszej placówki PILGRIM w Polsce.
Do certyfikacji w ramach PILGRIM zgłosiły się następujące szkoły i instytucje:

  • Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Mściszewicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach
  • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach
  • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” – Poznań
  • Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
  • Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Ceremonia certyfikacji została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część miała miejsce w auli szkoły. Po uroczystym powitaniu przez ks. prof. Wojciecha Cichosza głos zabrał pan dr Johann Hisch. Opowiedział o głównych założeniach idei Pilgrim. Następnie odbyła się krótka prezentacja zrealizowanych projektów przez poszczególne szkoły i instytucje. W drugiej części – na scenie przed budynkiem szkoły w czasie trwania Festynu szkolnego, wręczone zostały certyfikaty oraz poświęcone winorośle.

Certyfikacja PILGRIM stanowi ważne wyróżnienie dla szkół i instytucji, które aktywnie angażują się w zrównoważony rozwój i duchowość. Wydarzenie było nie tylko okazją do uhonorowania naszych wysiłków, ale także do wymiany doświadczeń i inspiracji.
Wierzymy, że poprzez takie inicjatywy, nasza społeczność szkolna rozwija się i wzmacnia, przyczyniając się do tworzenia lepszej przyszłości dla naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w certyfikacji PILGRIM oraz osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Wasza obecność stanowiła istotny wkład w sukces tej uroczystości. Życzymy wszystkim laureatom certyfikatów PILGRIM dalszych osiągnięć i kontynuacji inspirującej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i duchowości.
Jesteśmy przekonani, że taka współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i instytucjami PILGRIM przyczynia się do tworzenia lepszego świata, opartego na wartościach i odpowiedzialności społecznej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu, możemy budować przyszłość pełną świadomości i dobra dla naszej społeczności lokalnej i globalnej.

Projekty realizowane w ramach PILGRIM