AktualnościKSP wczesnoszkolne 2022/2023Z życia szkoły 2022/2023

W minioną niedzielę (30.10.2022r.) 5 naszych uczniów z klas IV oraz I KSP po odbyciu okresu kandydatury, ukończenia odpowiedniego kursu liturgicznego i pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymało promocję ministrancką w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Będą oni odtąd mogli nosić świętą księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Dla wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty Służby Liturgicznej czy to jako ministranci (SP) czy jako lektorzy (LO) parafia św. Andrzeja prowadzi nabór otwarty nabór. Nowym ministrantom życzymy nieustającego entuzjazmu i zapału do służby Panu Bogu przy ołtarzu. Niech święte czynności, które będą wykonywać przybliżają ich duchowo do Stwórcy!