Wybuch konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie oraz prawdziwy exodus uchodzców, którzy zmuszeni zostali  do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, zmotywował nas do zorganizowania zbiórki z artykułami i środkami higienicznymi  dla potrzebujących.

Bardzo dziękujemy za okazana wsparcie.