Ogłoszenia dla rodzicówZ życia szkoły 2020/2021

Rada pedagogiczna odbędzie się za pośrednictwem MS Teams w poniedziałek 29 marca 2021 r. o godz. 15:00.
Spotkania wychowawców z rodzicami, również z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, rozpoczną się w poniedziałek 29 marca br. o godz. 18:00 (klasy liceum) i 19:00 (klasy SP).