W czwartek 08.05.2014 r.  klasa II AB brała udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się w Pomorskim Miasteczku Zawodów w Gdyni. Było to pierwsze z dwóch przewidywanych spotkań. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie dowiedzieli się m. in. jaki jest ich profil zainteresowań, dotyczący wyboru zawodu, a także zyskali wiedzę o typie swojego temperamentu – co również okazało się być niezwykle przydatne w poszukiwaniu swojego ‘’zawodu idealnego’’. Uczestnicy mieli także szansę zastanowić się nad wartościami i priorytetami, którymi chcieliby kierować się w swojej przyszłej pracy.
Oferta prowadzonych warsztatów w pełni zaspokoiła potrzeby uczniów, a mianowicie :

 • Chęć lepszego poznania samego siebie.
 • Chęć lepszego poznania dostępnych możliwości edukacyjno-zawodowych.
 • Zwiększenie wiedzy na temat rynku pracy oraz istniejących zawodów.

Korzyści dla uczniów objętych projektem:

 • Profesjonalna analiza predyspozycji, preferencji i planów zawodowych.
 • Porada oparta na nowoczesnych metodach badania.
 • Kompleksowe wsparcie ze strony wysokiej klasy doradców zawodowych i psychologów.
 • Atrakcyjny program warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej.
 • Przygotowanie do sformułowania trafnych celów edukacyjno-zawodowych.
 • Wzrost wiedzy psychologicznej na temat wpływu pracy zawodowej na inne aspekty życia.
 • Wzrost umiejętności prawidłowego planowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem zdobytych informacji.
 • Lepszy start na dynamicznie zmieniającym się współczesnym rynku pracy.

Na warsztatach prowadzące położyły  nacisk na wzrost samoświadomości uczniów, wzmacnianie ich zdolności i rozwijanie pro-aktywnej postawy.
Niezależnie od realiów gospodarczych, umiejętność mądrego kształtowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem naturalnych talentów zagwarantuje młodzieży sukces na rynku pracy.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA