Konkurs z cyklu Jan Paweł II i Wielkie Tematy, którego organizatorem jest Zespół Szkół Katolickich w Gdyni,  w 2014 r. odbył się pod tytułem Jan Paweł II –Świętymi  bądźcie i jak co roku adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Archidiecezji Gdańskiej.
Termin konkursu związany został ze świętem szkoły przypadającym na dzień wyboru papieża, tj. na 16 października. Opracowany na konkurs regulamin udostępniony został wszystkim zainteresowanym udziałem uczestnikom na stronie internetowej szkoły, a dodatkowo na adresy szkół rozesłano drogą elektroniczną powiadomienia i zadbano o dostarczenie zaproszeń do szkół, które rokrocznie brały w nim udział. Uczestnicy, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, nadsyłali na adres szkoły  do 03. 10. 2014 r. prace literackie, malarskie i rzeźbiarskie, które zostały ocenione przez dwie komisje konkursowe w składzie: mgr J. Meller, mgr H. Sobolewska, mgr E. Prokop (prace literackie) i mgr M. Błaszczuk,Joanna Meller, Maciej Meller (prace plastyczne). Zwycięzcy zgłosili się po odbiór nagród i dyplomów w dniu 16 października b.r., tj. w ogłoszonym przez szkołę terminie, który był tożsamy z terminem przesłuchań recytatorów – uczestników kategorii Recytacja. Komisję konkursową dla kategorii Recytacja stanowili: mgr Joanna Marlewska – zaproszona z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, mgr Joanna Meller, ks. Jakub Zinka, mgr Maciej Meller.
Laureatami konkursu zostali:
malarstwo – szkoła podstawowa:
I miejsce – Hubert Kwidziński (Szkoła Podstawowa w Łebczu),
II miejsce – Wiktoria Lessnau (Szkoła Podstawowa w Chłapowie),
III miejsce – Julia Sielimowicz (Katolicka S.P. im. Świętej Rodziny w Gdyni),
wyróżnienie – Dawid Mańkowski (Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni);
malarstwo – gimnazjum:
I miejsce – Julia Blaszke (Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni),
II miejsce – Weronika Kwiatkowska (Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni),
III miejsce – Emilia Stolc (Gimnazjum nr 8 w Gdyni),
wyróżnienie – Dawid Karczyński (Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Stężycy);
rzeźba – szkoła podstawowa:
I miejsce – Justyna Hubert (Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni),
II miejsce – Aleksandra Panufnik (Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni),
III miejsce – Amelia Kanabaj (Szkoła Podstawowa nr 48  w Gdyni),
wyróżnienie – Łucja Szoja (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni);
literatura – szkoła podstawowa:
I miejsce – Adrian Hirsch (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni),
II miejsce – Julia Sielimowicz (Katolicka S.P. im. Świętej Rodziny w Gdyni),
III miejsce – Stanisław Gajewski (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni),
wyróżnienie – Tobiasz Rodziewicz (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni);
literatura – gimnazjum:
wyróżnienie – Klaudia Kuczyńska (Gimnazjum nr 2 w Żukowie);
recytacja – szkoła podstawowa:
I miejsce – Konrad Wojtowicz (Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni),
II miejsce – Oliwia Dreczka (Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni),
III miejsce – Krzysztof Kosz (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni),
wyróżnienie – Weronika Treppa (Katolicka S.P. im. Świętej Rodziny w Gdyni),
recytacja – gimnazjum:
I miejsce – Emilia Stolc (Gimnazjum nr 8 w Gdyni),
II miejsce – Agata Rzeszótko (Gimnazjum nr 2 w Rumi),
III miejsce – Dominika Michalska (Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni),
wyróżnienie – Patrycja Stefanowska (Gimnazjum nr 10 w Gdyni).
 
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, mgr Dariusz Kruca, serdecznie gratulując zwycięzcom sukcesu,  kierował wyrazy uznania do wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów i zachęcał do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.
Konkurs zgromadził dużą liczbę uczestników i cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizację usprawniła efektywna pomoc uczniów klasy III AB: prowadzących konferansjerkę, opiekujących się gośćmi, dokumentujących uroczystość aparatem fotograficznym, zapewniających obsługę techniczną i kurierską.  Duże wrażenie na uczestnikach wywarła dekoracja sali przygotowana przez mgr Mariolę Błaszczuk, eksponująca prace plastyczne uczestników konkursu.  Uroczystość uświetnił także występ szkolnego zespołu muzycznego pod przewodnictwem mgr Pawła Zajkowskiego.
Opuszczający szkołę goście zostali serdecznie zaproszeni na kolejną edycję konkursu.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA