KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami klasy III przygotowali program słowno-muzyczny pt.: „Hej kolęda, kolęda”. To właśnie ona, kolęda polska, przez wieki śpiewana w każdym domu dawała ludziom nadzieję na lepsze jutro. Jest bardzo aktualna i w naszych, trudnych czasach. Chrystus Pan już idzie, jest coraz bliżej. Otwórzmy nasze serca na Jego przyjście! „Kolęda głosi wszystkim ludziom, niech będzie Bogu chwała. I pokój ludziom, który daje, Dzieciątka rączka mała…”

Hej kolęda kolęda!