AktualnościBiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceKoło pasjonatów biologiiLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiWspółpraca z uczelniamiWspółpraca z uczelniamiZ życia szkoły 2020/2021Z życia szkoły 2022/2023

Z satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie skierowane do Szkoły,  w związku z nową czteroletnią kadencją władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  dla wicedyrektora Leszka Ciesielskiego do dalszego uczestnictwa w Zespole Eksperckim przy Wydziale.
Zespół konsultacyjny w toku cyklicznych spotkań, na co zwrócono szczególną uwagę w przesłanym piśmie Dziekana Wydziału dr hab. Eweliny Król, prof. UG, ma wpływ zarówno na jakość kształcenia studentów m.in. poprzez udział w kształtowaniu programu kształcenia i jego modyfikację, ale także  na pozyskiwanie środków na inwestycje dydaktyczne.
Pan Leszek Ciesielski jest wieloletnim współpracownikiem Wydziału i członkiem Zespołu Eksperckiego od początku powołania tego gremium. Współtworzył wiele inicjatyw z władzami Wydziału, w tym min. wraz z Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym w Gdyni, we współpracy z siostrzaną inicjatywą z USA, za zgodą i wsparciem Prezydenta Miasta Gdyni konsorcjum naukowo-badawcze „InnovaBio”. Wielu uczniów z naszej szkoły, a szczególnie uczestników Olimpiady Biologicznej, miało możliwość dzięki realizowanej współpracy korzystać z wykładów, a także odbyć indywidualne praktyki badawcze na Wydziale w Zakładzie Biochemii Ewolucyjnej pod kierunkiem dr hab. Rafała Dutkiewicza, prof. UG.
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedyną w kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną. Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji co stwarza niepowtarzalny, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Tematyka prac badawczych i proces kształcenia dotyczą zagadnień biomedycznych, badań molekularnych i ich zastosowań w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.
Zaproszenie do kontynuacji współpracy w kolejnej kadencji władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, jest dla nas nie tylko  zaszczytem, ale otwiera możliwości dalszego wpierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów KLO, w tym przygotowujących się do Olimpiady Biologicznej , we współpracy z naukowcami Wydziału.