KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

10 listopada nasza szkoła wzięła udział w akcji Szkoła do Hymnu, której patronem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. 10 listopada o godzinie 11:11 wszyscy połączyliśmy się, aby wspólnie odśpiewać hymn narodowy, a także pieśni patriotyczne, m.in. ulubioną pieśń marszałka Piłsudskiego – My, pierwsza brygada. Tego dnia uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wykonali kotyliony, którymi przyozdobili swoje ubranie. Edukacja wczesnoszkolna przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęła już kilka dni wcześniej poprzez realizację treści związanych z niepodległością, marszałkiem Piłsudskim oraz sporo uwagi poświęcono również jego koniowi – Kasztance. Jeszcze w czasie pobytu w szkole uczniowie przygotowali okolicznościowe gazetki oraz zgłębiali historię Polski.